Organizacja i uwarunkowania formalne w ochronie zdrowia

Prawa Pacjenta, prawo do ochrony zdrowia, kontakt z pacjentem

Featured

Prawa Pacjenta i Prawo do ochrony zdrowia

Art. 68 - Prawo do ochrony zdrowia

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia
 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Prawa Pacjenta – Rzecznik Praw Pacjenta

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 4. Prawo do tajemnicy informacji
 5. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 7. Prawo do dokumentacji medycznej
 8. Prawo do poszanowania intymności i godności
 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Rola empatii w kontakcie z pacjentem

Empatia przejawia się umiejętnością aktywnego słuchania, rozpoznawania i zrozumienia emocji, które przeżywają inni ludzie.

Jeśli w relację z pacjentem zaangażujemy się na poziomie empatii tzn. mamy dobrego nastawienie do nawiązywania głębokich relacji, wykazujemy życzliwość, chęć słuchania i zrozumienia pacjenta, to spowoduje większą otwartość z strony pacjenta i wtedy będzie nam łatwiej przeprowadzić wywiad choroby i przygotować się do leczenia pacjenta.

Należy pamiętać, że nasze emocje  sposób myślenia często przejawia się w naszym zachowaniu i to ma wpływ na zachowanie pacjentów.

Nasze osobiste problemy, nasze emocje, uprzedzenia, dobre  złe skojarzenia, nasze nastawienie do innych nie zawsze dadzą się ukryć i pacjenci to odczuwają.

Należy mieć świadomość, że to co przeżywamy wewnątrz przejawia się na zewnątrz, pacjenci to odczuwają i zauważają przez nasze zachowanie i to wywołuje negatywne wrażenie u pacjentów. Np. nasze spojrzenie, nasze wypowiedziane zdanie i ton głosu, gest oraz odległość, w jakiej stajemy od pacjenta mają wpływ na to, jak on się poczuje. Ważne jest, aby to co mówimy, było spójne z tym, jak się zachowujemy.

Jeśli pacjenci odczuwają, że jesteśmy autentycznie zainteresowani nimi, wtedy oni mają poczucie bezpieczeństwa, bycia zrozumianymi, mniej stresują, mają lepsze samopoczucie. Pacjenci doceniają tych, którzy wykazali się umiejętnością słuchania, zrozumieniem oraz tolerancją.

Jeśli pacjenci wyczują u nas negatywne nastawienie do nich, nasze nieaktywność, naszą nieczułość oraz że traktujemy ich przedmiotowo nie zaufają nam. Niezadowolony pacjent wyraża swoje niezadowolenie poprzez wystawienie negatywnej opinii, odradzają skorzystania z naszych usług.

Należy pamiętać, że empatia to próba zrozumienia drugiego człowieka i jego sytuacji, a nie branie na siebie jego emocji, problemów i bólu, abyśmy nie zaszkodzili samego siebie

Co należy wiedzieć o masażu

Wskazanie miejscowe do wykonania masażu

Dolegliwości bólowe w obrębie miejsca masowanego, wzmożone napięcia spoczynkowe mięśni, przeciążone tkanek miękkich/mięśni w obrębie miejsca masowanego, nieprawidłowe napięcia mięśni w obrębie miejsca masowanego, osłabienie mięśni.

Przeciwwskazanie miejscowe do wykonywania masażu

Przerywanie ciągłości skóry/tkanek, zmiany skórne, zmiany skórne o charakterze zapalnym/troficznym, gorączka/podwyższona temperatura ciała powyżej 38oC, wychłodzenie ciała, nadwrażliwość/przeczulica na dotyk w obszarze masowanym, niedoczulica/osłabiona zdolność odczuwania na dotyku, obrzęk, silny/ostry ból, ostry/podostry stan zapalny, świeże/niewygojone blizny, niepełny zrost kostny, brak zrostu kostnego, świeże oparzenia, krwiak, wzrost temperatury okolicy objętej masażem, duża bolesność, znaczna bolesność palpacyjna, zmiany ropne, żylaki, zaostrzenie dolegliwości, ostre zapalenie naczyń.

Reakcje miejscowe organizmu, które mogą wystąpić w trakcie lub po zakończeniu masażu

Zwiększona ciepłota/rozgrzanie, przekrwienie/zaczerwienie, uczucia rozluźnienia, zmiana napięcia mięśni, nasilenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Niepożądane reakcje, które mogą wystąpić u pacjenta po wykonanym zabiegu masażu klasycznego

Zwiększenie dolegliwości bólowych, senność, uczucie zawroty głowy, uczucie zimna, uczucie osłabienia, uczucie rozdrażnienia, uczucie pobudzenia, zmęczenie, podwyższenie ciśnienia.

Przeciwwskazanie ogólne do masażu

Gorączka/podwyższona temperatura ciała powyżej 38oC, nieuregulowane/nieleczone nadciśnienie tętnicze, nowotwory/choroby nowotworowe, hemofilia, ostre stany zapalne, choroby zakaźne, złe samopoczucie pacjenta, tętniaki, epilepsja, stany zagrażająca krwotokami/krwawieniami, krwotoki, infekcje wirusowe, ciąża, menstruacja, złe samopoczucie w dniu zabiegu, wczesne stany po zawale serca, zaburzenia krzepliwości krwi.

Mobilny gabinet masażu

Mobilny masażysta wykonuje masaż relaksacyjny, masaż profilaktyczny, masaż punktowy multirefleksologiczny Dien Chan, masaż klasyczny, masaż leczniczy z dojazdem do domu pacjenta w obrębie miasta Tarnów i okolicy, np. Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Zgłobice, Tarnowiec, Nowodworze, Kępa Bogumiłowicka, Bogumiłowice, Zbylitowska, Mikołajowice, Zakrzów, Wierzchosławice, Błonie, Szczepanowice, Wojnicz, Łętowice, Rzuchowa, Świebodzin, itd.

Ta strona używa plików Cookies
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.